MILLENIUMSTENENMinnessten över år 2000 Ekshäradsvapnet
Ekshärads landskommun 1953 - 1970 / Ekshärads kommun 1971 - 1973
Milleniumstenen står i korsningen mitt i Ekshärad. Det finns en karta över
hur Ekshärads kommun såg ut och en bild av Ekshärads vapen. (1950 utarbetade
hembygdsföreningen ett förslag till sockenvapen och 1953 fastställdes
Ekshärads vapen av Riksheraldikerämbetet.) Minnesstenen restes av Ekshärads
församling till minne av millenieskiftet. Inskriptionen av prästen Melker Dalborg
följer här nedan:

Ekshärad År 2000

Se bygden den fagra vid klarälvens strand,
med skogar och blånande berg,
ett stycke av Värmland i Svearnas land,
en bygd full av must och märg.
Se åldriga templet, det står som en vakt
på krönet vid dalens rand.
För hemmen de många i urgammal trakt
som danats av idog hand.

Fram till 1974 egen kommun
Därefter ingående i Hagfors storkommun

Yta 890 km2 jord skog vatten 3740 invånare
160 företag, 45 föreningar, 2 skolor, bibliotek,
apotek, vårdcentral, folktandvård, flygfält, postkontor,
2 bankkontor, brandkår, hemvärn.Hagfors kommunEkshärad sidan