BRON ÖVER KLARÄLVENBilder av den gamla bron och den nya:
Under byggets gång Utsikt från 'Kyrkstallarna'Föregående sida Ekshärad sidan