BRON ÖVER KLARÄLVENBilder på byggandet av den gamla bron:
Utsikt mot byn Notera de gamla byggnads ställningarna

Färjan mellan Byn & Ekshärad och den gamla bron över Klarälven.
Innan bron fanns fick man ta färjan mellan Byn och Ekshärad Byn's 'skyline' i forntidenFöregående sida Ekshärad sidan